Uslovi korišćenja

LuGo veb sajt (u daljem tekstu "LuGo" ili "LuGo platforma") je online servis za poručivanje hrane, odnosno proizvoda iz restorana, marketa robe široke potrošnje, apoteka i drugih specijalizovanih prodavnica (u daljem tekstu "Poslovni partneri") koje koriste LuGo platformu kako bi registrovanim korisnicima (u daljem tekstu "Korisnik") pružile svoje usluge.

Ovi Uslovi korišćenja služe za regulisanje odnosa između LuGo platforme i Korisnika. Ovi Uslovi korišćenja su javna ponuda i Korisnik ih može prihvatiti samo prihvatanjem u celini. Podrazumeva se da svako korišćenje LuGo platforme označava prihvatanje ovih Uslova korišćenja od strane Korisnika.

Osnivač i vlasnik LuGo platforme zajedno sa svim informacijama i podacima (programski kod, dokumenti, logotipi, tekstovi) koji se nalaze na veb adresi lugo.rs (i lugo.rs poddomenima) je kompanija Apakom doo sa sedištem u Kuli, na adresi Rade Končara 27, PIB: 112089778, MB: 21605255 (u daljem tekstu "Kompanija"). Svako kopiranje, prodaja, objavljivanje i/ili modifikacija bilo kog dela sajta bez prethodne pisane saglasnosti Kompanije strogo je zabranjeno i podleže zakonskim posledicama.

Ovi Uslovi korišćenja se odnose na sve usluge poručivanja proizvoda koje pruža LuGo platforma. Dostavu proizvoda vrše privredni subjekti (u daljem tekstu "Dostavljač") sa kojima LuGo sarađuje i na njihove usluge se ovi Uslovi korišćenja ne odnose.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja slažete se da LuGo može da upotrebi Vaše kontakt podatke za slanje email i SMS obaveštenja u procesu poručivanja, kao i nakon procesa poručivanje. Ovo su obavezni elementi LuGo servisa i neće biti upotrebljeni za slanje neželjene pošte.

Korisnički nalog

Kao Korisnik LuGo platforme odgovorni ste za ažuriranje i održavanje podataka u vezi sa Vašim nalogom, lozinkom, da osiguravate ograničeni pristup Vašem uređaju sa kog pristupate LuGo platformi i prihvatate odgovornost za sve aktivnosti koje se obavljaju preko Vašeg naloga.

U svakom trenutku, u slučaju bilo kakve zloupotrebe, bez upozorenja, Vaš korisnički nalog može biti blokiran, a Vaši podaci prosleđeni istražnim organima Republike Srbije.

Podaci o ličnosti

Upotreba podataka o ličnosti na LuGo platformi jasno je definisana polisom koju možete pronaći klikom - OVDE.

Naknada za usluge LuGo platforme

Prilikom poručivanja proizvoda sa LuGo platforme, ne postoje dodatni ili skriveni troškovi, odnosno, osnovna usluga LuGo platforme je besplatna. Korisnik plaća hranu, odnosno proizvod po ceni koju je Poslovni partner definisao i istakao. Takođe, Korisnik plaća i cenu dostave, ukoliko se dostava dodatno naplaćuje.

Ponuda Poslovnih partnera

Svi dostupni proizvodi i cene prikazane na LuGo platformi dobijaju se od Poslovnih partnera koji su dužni da ažuriraju cene, odlike ili dostupnost hrane ili proizvoda na LuGo platformi. Poslovni partneri su u potpunosti odgovorni za bilo kakvu neusklađenost u tom pogledu. LuGo platforma je samo sistem informisanja, odnoso posrednik u prodaji između Korisnika i Poslovnog partnera.

LuGo platforma odnosno Kompanija se odriče bilo kakve odgovornosti u vezi sa cenom ili kvalitetom naručenih proizvoda.

Sistem dostave

Ukoliko Korisnik prilikom poručivanje hrane ili proizvoda iskaže potrebu za dostavom na kućnu adresu, dostavu će realizovati Dostavljač koji je svoje poslovne obaveze uredio direktno sa Poslovnim partnerom. LuGo platforma ne vrši dostavu, niti je LuGo odgovoran za bilo kakvu probleme nastale prilikom vršenja dostave.

Dostava može biti naplaćena i u tom slučaju na LuGo platformi je jasno prikazana cena dostave.

Vreme za realizaciju porudžbine

Svako vreme dostave, preuzimanja ili drugo procenjeno vreme prikazano korisniku, predstavlja samo procene vremena. Ne postoji garancija da će porudžbina biti dostavljena u procenjeno vreme.

Prihvatanje / odbijanje porudžbine

Prilikom poručivanja putem LuGo platforme, Poslovni partner ili agent tehničke podrške, mogu zatražiti proveru nekih dodatnih informacija pre prihvatanja narudžbine. Naš Poslovni partner ovlašćen je da Vas kontaktira radi verifikacije i zadržava pravo da odbije narudžbinu.

Način plaćanja

Hrana ili proizvodi poručeni putem LuGo platforme plaćaju se u gotovini Dostavljaču ili lično u objektu Poslovnog partnera ukoliko dostava nije potrebna. Obaveza Poslovnog partnera je da Korisniku izda fiskalni račun koji će mu biti izdat lično u objektu ili će se nalaziti u pakovanju prilikom dostave.

Izmene

Kompanija zadržava pravo da promeni ili izmeni važeće Uslove korišćenja u bilo koje vreme. Izmena ili dopuna Uslova korišćenja biće dostupna na ovoj stranici posle obaveštenja o takvoj promeni. Obaveštenje se može poslati na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na objavljivanje novih Uslova korišćenja na veb sajtu lugo.rs. Svako korišćenje usluge nakon takve izmene podrazumevaće prihvatanje tih izmena, dodavanja ili brisanja Uslova korišćenja od strane korisnika. Kompanija može u bilo kojem trenutku prekinuti, promeniti ili ukinuti bilo koje karakteristike LuGo platforme, uključujući dostupnost fotografija ili opisa bilo kog proizvoda ili usluge.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Kompanija, njegovi zaposleni ili drugi zastupnici ni u kom slučaju ne podležu bilo kakvim posledicama usled slučajne, indirektne ili posebne štete, troškova ili kazne, uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak zarade, prekid poslovanja, gubitak informacija, gubitak kupaca, gubitak imovine, štete na imovini ili potraživanja trećih lica koja nastaju ili su u vezi sa korišćenjem, kopijom ili prezentacijom LuGo platforme i njenog sadržaja.

Uslovi korišćenja važe od: 28.03.2023.

Sva prava zadržana © LuGo - 2024.
Powered by Apakom